4.-6. klasse

Strandtur

4-61 Hvilke dyr kan man finde på det lave vand ved vores kyster? Hvem lever i tangskoven? Hvordan påvirker vi mennesker naturen? Iført waders går vi på opdagelse på det lave vand i Kerteminde Fjord. Vi betragter dyrene under vandet med vandkikkerter og fanger nogle af dem med fiskenet og rejehove. Under strandturen får eleverne et godt indblik i strandens dyreliv og dyrenes levevis og miljø, ligesom de også stifter bekendtskab med dyr og planters forskellige tilpasninger til de forhold, der hersker på deres levested. Gennem observation og undersøgelse af de indsamlede dyr opnår eleverne kendskab til de forskellige dyr og planter i en fjord samt deres placering og rolle i det lokale økosystem. Derudover får eleverne kendskab til, hvad forurening gør ved en fjord. Afslutningen på strandturen kan være, at eleverne selv præsenterer udvalgte planter, dyr eller dyregrupper; dette lader vi være op til læreren at bestemme.

Varighed: 2 timer
Pris: 1250 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer, hvis I også skal ind på Fjord&Bælt.
Forløbet afholdes kun i perioden fra 1. april til 1. oktober.

 

Krabber

4-62 Hvordan ser man forskel på en hun- og en hankrabbe? Hvorfor har krabben skelettet siddende uden på musklerne? Hvad spiser krabberne? Er krabber farlige? Strandkrabben er nok et af de mest spændende og mærkelige dyr, børn kan møde i den danske natur. En krabbe er på én gang skræmmende og fascinerende. Og rolig nærkontakt med en krabbe, under kyndig vejledning, kan betyde, at et barns frygt for de ti benede væsener formindskes eller forsvinder for altid. Samtidig giver krabben en god indgangsvinkel til at introducere eleverne til de marine organismers generelle livsbetingelser. Eleverne kommer helt tæt på Strandkrabben, og en ny verden åbner sig for dem. En verden, hvor skelettet sidder uden på musklerne, en enkelt hun får tusindvis af unger, og slåskampe undgås ved simple beregninger. Under forløbet får eleverne lov til at prøve kræfter med en bestandsundersøgelse af Fjord&Bælts krabber; hvor eleverne får lov til at fange krabber, som skal studeres, vejes og måles. Vi går i detaljer med krabbens udseende, tilpasninger og livsbetingelser, og krabbens liv og adfærd illustreres ved hjælp af levende krabber, undervandsoptagelser og dialog med Fjord&Bælts formidler.

Varighed: 90 min.
Pris: 920 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.

 

Marsvin

4-63 Er marsvinet en hval eller en fisk? Hvordan jager marsvinet? Kan man se med lyd? Hvordan træner man et marsvin? Marsvinet er et af Danmarks mest almindelige, større pattedyr – men det tilbringer hele sit liv under havets overflade, og langt fra alle børn er klar over, at det findes. I dette forløb introducerer vi marsvinets liv i havet, og gør eleverne opmærksomme på de forskelle der er mellem hvalerne og de fisk, de svømmer rundt iblandt. Vi sætter fokus på, at marsvinet er en hval, at vi har hvaler i Danmark, og at hvaler kan se meget forskellige ud. Hvalernes forunderlige tilpasninger formidles via udforskning af skeletter, kæmpe barder, kranier, tænder mm. Et detaljeret billede af marsvinet gives gennem iagttagelser, filmsekvenser og fysiske aktiviteter, som alle inkluderer unikke aspekter af et havpattedyrs liv i havet. Eleverne får selv lov til at prøve at fange “fisk” ved hjælp af ekkolokalisering, og de kan følge med i de unikke undervandsoptagelser af en marsvinefødsel. Diskussionen afsluttes med at eleverne bliver indviet i de metoder, vi på Fjord&Bælt bruger til at træne marsvin til de forskningsforsøg og helbredsundersøgelser, som dagligt gennemføres.

Varighed: 90 min.
Pris: 920 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.

  

Fisk - fysiologi og anatomi

4-65 Hvad er en fisk? Hvordan ser en fisk ud indeni? Hvorfor har fiskene skæl? Har en fisk lunger? Dette forløb kan vælges som et selvstændigt forløb eller som en viderebygning til Fisk – form og tilpasninger, som tager udgangspunkt i forskellige arters form og tilpasninger til deres miljø. Fisk – fysiologi og anatomi tager udgangspunkt i fisken som gruppe. Med dette forløb får eleverne mulighed for at fordybe sig i fiskens anatomi og fysiologi, og de kommer hele vejen rundt om gruppens karakteristika. Biologen skærer en fisk op og forklarer om fiskens fysiske tilpasninger og indre organer. Efterfølgende arbejder eleverne i mindre grupper, hvor de selv skærer en fisk op og sætter navn på de organer, de finder inde i fisken. Undervejs diskuterer vi begreber som liv og død samt menneskers udnyttelse af naturens ressourcer.

Varighed: 90 min.
Pris: 920 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer og 50 kr. per fisk der dissekerers.

 

Dyregrupper

4-66 Hvad har en reje og en krabbe til fælles? Hvem er vi mennesker mest i familie med – en søstjerne eller en snegl? Hvorfor har nogen dyr skelettet uden på kroppen og andre indeni? Under dette forløb bliver eleverne introduceret til dyregrupper med udgangspunkt i danske havdyr. Gennem observationer og håndtering af levende dyr opnår eleverne kendskab til de overordnede karakteristika for udvalgte dyregrupper som f.eks. polypdyr, bløddyr, leddyr, pighude og hvirveldyr.

Eleverne er aktivt med til at inddele dyrene i grupper og finde frem til kendetegnene for grupperne. Efterfølgende præsenteres eleverne for idéen bag et stamtræ, og de skal selv være med til at placere de pågældende dyregrupper på de rigtige grene. Menneskets overraskende, nære slægtskab med pighudene påpeges, hvorefter vi dykker dybere ned i gruppen af Fjord&Bælts levende hvirveldyr som fisk, havpattedyr og mennesker.

Varighed: 45 min.
Pris: 460 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer. 

Bådtur

4-68 Kom med Fjord&Bælt til havs og giv dine elever en oplevelse. På bådturen sejler vi ind på Fjorden og/eller ud på Kerteminde Bugt. Turen kan bruges til indsamling af data og krydres med gode fortællinger om området, dyrene og menneskene. Da turen ikke er et fast undervisningsforløb, lægges der op til samarbejde om, hvad lige præcis din klasse skal bruge.

Varighed: Fra 2 timer.
Pris: Minimum 1.800 kr. Ellers afhængigt af varighed.
(Kan kun bookes 1. maj-30. september, og kan i tilfælde af dårligt vejr aflyses).

 

Specialarrangementer

4-69 Skal du lave et arrangement med 200 børn? Eller vil du gerne have undervisning på noget specielt, som du ikke lige kan finde i vores faste tilbud? På Fjord&Bælt kan vi lave arrangementer for flere hundrede børn, hvor vi sammen med dig, strikker et forløb sammen. Vi kan også undervise i andre emner, end det der lige står på hjemmesiden, så hvis du lige står med en idé, så kontakt os endelig.