Gymnasier

Biotopbeskrivelse

GYM1 Vi undersøger og beskriver et lavvandet fjordområde i Kerteminde Fjord. Hvilke dyr lever hvor og hvorfor? Forløbet starter med en kort introduktion til området. Derefter undersøger eleverne, iført waders, biotopen og ved hjælp af planktonnet, rejehove, net og sedimentsigter indsamler planktonprøver, tang og dyr til bestemmelse. Efter indsamlingen inddeles eleverne i grupper for at bestemme og registrere de indsamlede dyr og planter. Til slut præsenterer de enkelte grupper deres resultater for de andre elever. Forløbet kan også bruges i forbindelse med undervisning i klassifikation.

Varighed: 3 timer.
Pris: 1.440 kr.
Hertil kommer entré på 40. kr. pr. elev/lærer.
(Kan kun bookes 1. april til 30. september).

 

Snorkling

GYM2 Snorkelturen giver eleverne en oplevelse ud over det sædvanlige. Ud over et socialt aspekt, giver forløbet også en unik mulighed for at komme tæt på havdyrene i deres naturlige miljø. Efter en introduktion til området, instrueres eleverne i brug af udstyret og er så klar til at udforske undervandslivet i havet. De lærer, hvordan man skal lede efter fiskene, krabberne og de mange smådyr, der findes i og omkring tangplanter, sten, sandbund m.v. Biologen guider eleverne gennem denne, for mange grænseoverskridende, oplevelse og fortæller om dyrene vi ser undervejs. Eleverne oplever, hvordan dyrene i havet er tilpasset de forskellige miljøer og får dermed en meget personlig naturoplevelse, som kan styrke indlæringen. Snorkelturen er samtidig en social aktivitet der, kombineret med de fysiske udfoldelser, de anderledes indtryk og den nærværende formidling, ofte gør et stort indtryk på eleverne. Bemærk: Indholdet i snorkelturen kan variere lidt alt efter vind- og strømforhold.

Varighed: 3 timer.
Pris: 170 kr. pr. person, dog min. 1.700 kr. og maks. 3.500 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.
(Kan kun bookes 1. maj-30. september).

Havpattedyr - fysiologi

Hvordanhar marsvin og sæler fysiologisk tilpasset sig livet i vandet? Ud fra dyrenes fysiologi, jagtteknikker og sanser skal eleverne undersøge dyrenes tilpasning til livet i havet. Samtidig sammenlignes nogle af dyrenes fællestræk mede den menneskelige fysiologi. Idette forløb indsamles data til viderebehandling ved at få både dyr og mennesker til at udføre forskellige øvelser. 

Varighed: 3 timer

Pris: 1.440 kr.

Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer. 

 

Evolution - med fokus på havets dyr

GYM3 Havet er utroligt interessant ud fra et evolutionært synspunkt, da det rummer en lang række spørgsmål og svar. Med udgangspunkt i hvalernes utrolige forvandling fra landdyr til vanddyr, gennemgår vi begrebet evolution. Hvalerne har en meget veldokumenteret fossilhistorik og med udgangspunkt i hvalskeletter og observationer af Fjord&Bælts marsvin, ser vi på de tilpasninger, som hvalerne har gennemgået for at blive til det, de er i dag. Til sammenligning sætter vi fokus på et af de mest spændende udviklingsforløb (eller mangel på samme) hos hajer.

Varighed: 45 min.
Pris: 460 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.

 

Fisk - fysiologi og anatomi

GYM4 Hvad er en fisk? Hvordan ser den ud indeni? Hvor meget ligner den et pattedyr? Med dette forløb får eleverne mulighed for at fordybe sig i fiskens anatomi og fysiologi, og de kommer hele vejen rundt om gruppens karakteristika. Biologen skærer en fisk op og forklarer om fiskens fysiske tilpasninger og indre organer. Efterfølgende arbejder eleverne i mindre grupper, hvor de selv skærer en fisk op og sætter navn på de organer, de finder inden i fisken, som vi sammenligner med menneskets anatomi.

Varighed: 90 min.
Pris: 970 kr.
Hertil kommer entré på 40 kr. pr. elev/lærer.

  

Bådtur

GYM6 Kom med Fjord&Bælt ud på havet eller ind i fjorden og giv eleverne en oplevelse, mens de indsamler data. Med Fjord&Bælts båd, har vi mulighed for at indsamle data på forskellige lokaliteter i Kerteminde Fjord eller i Kerteminde Bugt. Hvilke data der er tale om, er op til jer – båden giver mulighederne for at undersøge havet og/eller fjorden til bunds.

Varighed: Fra 2 timer.
Pris: Minimum 1.800 kr. Ellers afhængigt af varighed.
(Kan kun bookes 1. maj-30. september, og kan i tilfælde af dårligt vejr aflyses).

 

Naturvidenskabeligt grundforløb

GYM7 I samarbejde med lærerne, kan Fjord&Bælt byde ind med aktiviteter, der passes ind i undervisningen i forbindelse med det naturvidenskabelige grundforløb. Fjord&Bælt har haft stor succes med at være et del-element i forskellige gymnasiers naturvidenskabelige grundforløb. Forløbet kan gennemføres på to måder: Vi medbringer snorkeludstyr og waders/rejenet og laver forløbet på en strand i nærheden af gymnasiet. Vi kan evt. fungere som en post i et større løb, hvor eleverne i grupper prøver en række forskellige aktiviteter. En anden mulighed er at afholde forløbet på Fjord&Bælt. Her står Fjord&Bælt, sammen med klassernes lærere, for alle poster. De forskellige posters indhold afstemmes med lærerne. Forløbet kan laves for meget store grupper, f.eks. en hel årgang. I dialog med lærerne tilrettelægges formidlingen, så den passer bedst ind i jeres grundforløb.


 

Specialarrangementer

GYM9 Skal du lave et arrangement med 200 børn? Eller vil du gerne have undervisning på noget specielt, som du ikke lige kan finde i vores faste tilbud? På Fjord&Bælt kan vi lave arrangementer for flere hundrede børn, hvor vi sammen med dig, strikker et forløb sammen. Vi kan også undervise i andre emner, end det der lige står på hjemmesiden, så hvis du lige står med en idé, så kontakt os endelig.