Renovering af marsvinenes bassiner

I uge 42 fik Fjord&Bælt renoveret store dele af marsvinenes bassiner bl.a. for at kunne optimere marsvinenes forhold.

Fjord&Bælt  har fået nye net og flydebroer. Nettene skiller marsvinenes bassiner fra Kerteminde fjord og flydebroerne arbejder trænerne fra, når dyrene trænes og fodres. Net og flydebroer trængte til at blive skiftet da de er fra åbningen af Fjord&Bælt, for 20 år siden. Vores to marsvin, Sif og Freja, flyttedes under renoveringen til et midlertidigt bassin, hvor de blev passet og plejet af vores dyretrænere. Da det var et nyt bassin holdt trænerne rigtigt godt øje med dem. De blev overvåget 24 timer i døgnet de første par dage. Sif og Freja blev hurtigt trygge ved det nye bassin, spiste normalt og deltog i træningerne ligesom de plejer. 

Marsvin er meget lydfølsomme og det var en af den grunderne til at vi flyttede dem til et mere beskyttet miljø under renoveringen. Vi er meget interesserede i at lære mere, hvor lydfølsomme marsvin er, og hvordan støj fra for eksempel skibstrafik påvirker deres adfærd og evner til at finde føde. Freja og Sif har hjulpet os at lære mere om dette i nogle af de sidste års forskningsprojekter. 

Renoveringen var færdig allerede efter et par dage, da vi var mange mennesker til at hjælpe til. Marsvinene er allerede tilbage i deres bassiner.