Forskning

Forskning1Forskning2

Marsvinene på Fjord&Bælt er trænet til frivilligt at arbejde i forskellige forskningsforsøg. Dyrene trænes gennem metoden positiv forstærkning. Det vil sige, at de belønnes, hvis de gør det rigtige. Hvis de gør noget forkert, udebliver belønningen, og der prøves igen. Dyrene straffes aldrig - hverken med stemme eller fysisk.

Dyretrænerne er efteruddannet på Long Marine Laboratory i Santa Cruz i Californien og ved Hawaiian Institute of Marine Biology, hvor de har lært håndtering af dyrenes motivation og at træne dem til forskellige typer af forsøg. Specielt forskes der i dyrenes sanser.

Forskningen har som primært formål at forbedre havpattedyrs vilkår i Danmark og andre steder i verden. Derudover findes en speciel interesse i at lære om tandhvalernes unikke evner til at finde bytte ved hjælp af lyde.

Du kan læse mere om eksempler på nogle af de forskningsprojekter, der er foretaget på Fjord&Bælt.