Marsvin og Fiskegarn

Marsvin i det fri er blevet observeret fra Fyns hoved for at studere hvordan de reagerer på et fiskenet. Der er aldrig tidligere blevet observeret direkte hvordan marsvinenes adfærd påvirkes af fiskeredskaber. Studiet tyder på, at marsvin reagerer på fiskeredeskaber ved afstand som er langt længere end dem vi havde antaget indtil videre. Studiet har muligvis stor betydning for hvordan vi mener vi skal takle bifangstproblematikken.

Fiskeredskabgraf1

Antallet af marsvineobservationer i et område uden (triangler) og med (cirkler) et fiskeredskab, som funktion af antallet af meter fra fiskeredskabet, observeret ved Fyns Hoved. Grunden til at antallet af marsvineobservationer falder med afstanden til det ikke-isatte net, er at netafstanden er korreleret med afstanden fra observatøren (fra en 20 m høj skråning. Når nettet kommer i vandet forandres marsvinefordelingen markant så at meget få individer opholder sig i nærheden af fiskeredskabet. Effekten varer overraskende nok helt ud til mere end 80 m afstand.

Fra Nielsen (2009), Specialerapport, Københavns Universitet.

FiskegarnFeltarbejde ved Fyns Hoved

 

 

 

Fiskegarn2