DNA i udåndingsluft?

DNA1Ewa Borowska fra universitetet i Gdansk, Polen, har lavet speciale med fokus på marsvinene ved Fjord&Bælt og ved Harderwijk
i Holland. Hun prøver med sit projekt at forstå om man kan mærke forskellen på marsvin bare gennem at tage prøver af deres udåndingsluft.

 

Når et marsvin trækker vejret så kommer der ikke bare luft ud gennem dets blæsehul. Der følger også slim og andet materiale
med fra dyret. Derfor indeholder udåndingsluften arvemasse, DNA, fra celler der er fulgt udåndingsluften ud fra lunger og luftveje.

Hvert enkelt marsvin har et helt unikt sæt DNA. Ved at studere det genetiske materiale, kan man finde ud af hvilket marsvin
som er i familie med hvem, og hvilke bestande de forskellige marsvin hører til. Dette gøres normalt ved at man
tager en blod- eller spækprøve fra dyrene, som siden analyseres.

Ved studier af en del hvalarter er det ikke hensigtsmæssigt at tage spækprøver, og det kan nogle gange være langt nemmere
at få fat på prøver fra dyrenes udåndingsluft. Derfor er det interessant at vide, om luften som hvalen puster ud indeholder nok
med DNA-materiale for at man skal kunne lave den samme slags analyser som man kan med en blod- eller spækprøve.

I sit speciale sammenligner Ewa prøver fra Fjord&Bælts tre marsvin, og seks marsvin ved det hollandske akvarium Harderwijk.
Hun har både fået blodprøver og beholdere med marsvinenes udåndingsluft fra alle ti dyr.

Her tages prøver af udåndingsluft fra Fjord&Bælts marsvin. Træneren giver tegn til dyret om at puste ud, og forskeren står klar
med et sterilt prøveglas.

DNA2Som under alle projekter forklarer forskerne om deres forsøg til publikum. Gæsterne har derfor mulighed for at direkte være
med ved aktuelle forskningsforsøg. Her ses Ewas vejleder Magnus Wahlberg fra SDU i gang med at fortælle gæsterne på Fjord&Bælt om forsøgene.