Spættet hansæl

Svante, Fjord&Bælts spættede hansæl, kan lave mange forskellige lyde, som du kan komme til at høre under trænernes præsentation af dyrene. Han brøler, slår med forluffe og bagluffe mod vandoverfladen, og blæser bobler under vand. Alt dette laver en masse larm under vand, som kan høres på lange afstande.

Faktisk minder Svantes lyde meget om dem man også hører fra vilde spættede hansæler. Om sommeren laver de en masse lyde, formenligt for at tiltrække hunsæler og holde andre hansæler væk. Disse lyde danner derfor en slags sang, som hannerne bruger under parringen.

Der er lavet undersøgelser af de spættede sælers sang rundtomkring i det meste af deres udbredelsesområde, men de er faktisk aldrig blevet undersøgt i Danmark. Fra andre områder ved vi, at sælsangen lyder forskelligt i forskellige geografiske områder. Man siger, at sælerne har forskellige dialekter. Rigtigt hvad for dialekt de danske sæler har, er en del af Puk Sabinskys speciale projekt ved Fjord&Bælt og Syddansk Unviersitet. Hun tager rundt i de danske farvande og laver lydoptagelser, som hun senere skal sammenligne med dem vi kender fra f.eks. Sverige, Norge og Skotland.Her er et lydklip af en spætted hansæl som ligger og synger ved Koster på den svenske vestkyst. Lyden er optaget af Magnus Wahlberg fra SDU.

Hør den spættede hansæl