Skarvens hørelse

Skarven1For fugle er hørelsen en vigtig sans. De kommunikerer med hinanden med hjælpe af forskellige lydsignaler. De bruger også hørelse til at lytte efter både bytte- og rovdyr. Der er mange fugle som finder sin føde under vand. En del, så som skarver og pingviner, jagter fisk, imens edderfuglen finder blåmuslinger og en del ænder spiser alger.

Når et landlevende dyr stikker hovedet under vand så bliver dens hørelse meget dårlig. Det har at gøre med, at ørene er tilpassede til at opfange overvandslyde. I vand får lyden nogle andre egenskaber som ikke direkte passer sammen med dem som øret bedst kan opfange. Nogle dyr, såsom sæler og hvaler, har specielle tilpasninger i ørene som gør at de hører rigtigt godt i vand.

Hvorhvidt en del fugle kan bruge sin hørelse under vand ved man ikke så meget om. Lars Seidelin har lavet sit speciale ved SDU og har prøvet at finde ud af, hvordan skarven hører under vand. Han har i den sammenhæng trænet skarven Loke til at gennemføre et såkaldt psykofysisk forsøg, hvor han spørger skarven om den kan høre nogle forskellige typer af lydsignaler. Lars bruger de samme træningsteknikker som også bliver brugt til sælerne og marsvinene ved Fjord&Bælt.

Her ses Lars i gang med træningen af Loke.