Sæler

VOD2Den spættede sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den lever især i Kattegat, Limfjorden og Vadehavet, og der er tillige en bestand i den sydøstlige del af landet. Sælen forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede hvilepladser såsom sandbanker, rev, holme og øer. Den spættede sæl synes ikke at tygge føden. Når den spiser, bliver byttet slugt helt, eller også bliver det revet i stykker og slugt. Hvor der er uforstyrrede sandbanker, øer og lignende, kan sælerne ses hvilende på land i flokke. Men det er ikke usædvanligt at se spættede sæler, der færdes alene. Fjord&Bælt har 3 spættede sæler i det inderste havnebassin i centeret. Under menupunktet forskning kan du læse meget mere om de forskningsforsøg, der er foretaget med marsvin og sæler på Fjord&Bælt.