Invasive arter – nye dyr?

26. maj - 30. december 2020
Vidste du at flere af havets dyr - fx flere af vores strandkrabber og muslinger kommer fra helt andre lande og slet ikke hører hjemme i Danmark....?

…. hvad med stillehavsøsteren, den sortmundede kutling, signalkrebsen? Hører disse til herhjemme i Danmark, eller gør de ikke? Er de vigtige for vores natur? Eller er de det man kalder for invasive arter – altså arter som ikke naturligt hører til i Danmark og som skader den danske natur? Og måske er nogen ovenikøbet farlige at de står på en ”dødsliste”!

Få forklaringen og hør de dramatiske historier om arternes udbredelse i Danmark.

Køb billet