Biotopbeskrivelse

Undersøg og beskriv et lavvandet fjordområde i Kerteminde Fjord. Hvilke dyr lever hvor og hvorfor?
Book nu
Varighed: 3 timer.
Pris: 1.440 kr.
Hertil kommer entré på 40. kr. pr. elev/lærer.

Vi undersøger og beskriver et lavvandet fjordområde i Kerteminde Fjord. Hvilke dyr lever hvor og hvorfor? Forløbet starter med en kort introduktion til området. Derefter undersøger eleverne, iført waders, biotopen og ved hjælp af planktonnet, rejehove, net og sedimentsigter indsamler planktonprøver, tang og dyr til bestemmelse. Efter indsamlingen inddeles eleverne i grupper for at bestemme og registrere de indsamlede dyr og planter. Til slut præsenterer de enkelte grupper deres resultater for de andre elever. Forløbet kan også bruges i forbindelse med undervisning i klassifikation.

(Kan kun bookes 1. april til 30. september).