Havhøst i havet #1 – Havbonde for en dag

Havbonde for en dag Eleverne kommer med ud på bølgemarken. Ser hvordan konstruktionen virker, og hvordan muslinger og tang hænger i vandet. De får syn for hvordan fødevareproduktion også kan foregå. De får hænderne i havvandet, og stifter bekendtskab med muslinger som fødevare, og hvad det vil sige at dyrke fødevare i havet. Indledningsvist bliver de ledt igennem en lille illustrationsøvelse omkring dyrkningsarealer og udbytte, inden de får lov til at arbejde på marken. Det kunne eksempelvis være at omstrømpe nogle muslinger, opmåle muslinger eller høste.
Book nu
Varighed: 60 min
Førløbet er gratis

Haven i havet er et undervisningsforløb, der er målrettet naturfagene på udskolingsniveau, og som arbejder med fokusområdet “produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”. Forløbet tager udgangspunkt i fænomenet maritime nyttehaver, der for alvor er begyndt at poppe op langs de danske kyster i løbet af de seneste 5 år. Der findes allerede mere end 25 foreninger i landet, der har taget titlen som havbønder til sig og søsat deres egne små haver i havet. Og en af de største ligger tilfældigvis i Kerteminde. Kerteminde maritime haver har sågar også nu etableret en bølgemark, som i de kommende år vil indgå i projekt Haven i Havets undervisning, som vi hos Fjord&Bælt varetager.
Undervisningen er bygget op omkring et besøg på bølgemarken. På nuværende tidspunkt er der to forløb tilgængelige, men vi laver løbende nye forløb i forbindelse med vi bliver bedre bekendt med hele havhaven og konstruktionen. Derfor kan I også komme med ønsker til en speciel vinkel I som klasse ønsker at arbejde med. Man kan eventuelt finde inspiration i Haven i havets øvrige katalog på hjemmesiden: Havhøst – Haven i havet