Havhøst i havet #2 – Livet på bølgemarken

Her introduceres eleverne til muslinger som livsform, og til deres liv på strømperne under bølgemarken. På bølgemarken hæver vi strømperne op, og snakker om konstruktionen, og potentialerne for muslinger som fødevare i denne type produktion. Vi opstiller et lille filtrationsforsøg, inden vi høster muslinger på strømperne, som vi dissekerer for at lære mere om dem. Afslutningsvist afrunder vi snakken om muslinger mens vi kigger på resultaterne af filtrationsforsøget.
Book nu
Varighed: 60 min
Førløbet er gratis

Haven i havet er et undervisningsforløb, der er målrettet naturfagene på udskolingsniveau, og som arbejder med fokusområdet “produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”. Forløbet tager udgangspunkt i fænomenet maritime nyttehaver, der for alvor er begyndt at poppe op langs de danske kyster i løbet af de seneste 5 år. Der findes allerede mere end 25 foreninger i landet, der har taget titlen som havbønder til sig og søsat deres egne små haver i havet. Og en af de største ligger tilfældigvis i Kerteminde. Kerteminde maritime haver har sågar også nu etableret en bølgemark, som i de kommende år vil indgå i projekt Haven i Havets undervisning, som vi hos Fjord&Bælt varetager.
Undervisningen er bygget op omkring et besøg på bølgemarken. På nuværende tidspunkt er der to forløb tilgængelige, men vi laver løbende nye forløb i forbindelse med vi bliver bedre bekendt med hele havhaven og konstruktionen. Derfor kan I også komme med ønsker til en speciel vinkel I som klasse ønsker at arbejde med. Man kan eventuelt finde inspiration i Haven i havets øvrige katalog på hjemmesiden: Havhøst – Haven i havet