Peter Teglberg Madsen

Peter Teglberg Madsen er biolog med sansefysiologi som speciale. Han er professor ved Institut for Biologi og Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet. Peter har gennem en årrække samarbejdet med Fjord&Bælt omkring forskningsprojekter og blandt centrets tætteste rådgivere.
Sensorisk fysiologi hos havpattedyr og deres bytte. Funktionel anatomi, dynamik og biomekanik i tandhvalers lydproduktion. Biosonar, signalegenskaber, byttedetektion og auditiv sceneanalyse af tandhvaler. Høring og partikelbevægelsesdetektering i vandlevende organismer. Økofysiologi, adfærd, energikraft og foderøkologi for dybt dykkende tandhvaler. Akustiske interaktioner mellem tandhvaler og deres bytte. Fysiologiske, adfærdsmæssige og energiske virkninger af mennesker støjede på havpattedyr. Kontrollerede eksponerings- og afspilningseksperimenter til afbødende formål. Passiv akustisk overvågning og undervands lydkommunikation og lydoverførsel. Læs mere om Peter Teglberg Madsen på hjemmesiden for Institut for Biologi