Privatlivspolitik

Læs hvordan Fjord&Bælt overholder reglerne i persondataforordningen (GDPR)

 

FJORD&BÆLTS  & NATURAMAS PRIVATLIVSPOLITIK

 

Generelt
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Når du besøger Naturama og Fjord&Bælts hjemmesider indsamler Naturama og Fjord&Bælt oplysninger om dig.

 

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende oplysningerne.

 

Fjord&Bælt og Naturama indsamler oplysninger om dig på to måder:

 

• Ved at du selv afgiver oplysninger.

• Ved brug af cookies

 

 

Personoplysninger

 

 

Oplysninger du selv afgiver:

 

 

Fjord&Bælt og Naturama beder om dine personlige oplysninger når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller du køber årskort på vores hjemmesider eller direkte i vores billetsalg.

 

Det er oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og fødselsdato. I forbindelse med at dit profilbillede anvendes på årskort, vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring herfor.

 

Fjord&Bælt og Naturama indsamler dine personoplysninger for at kunne gennemføre din bestilling eller for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomheder og vores tjenester. Alle nyhedsbreve indeholder et link til afmelding. Herudover indsamler Naturama og Fjord&Bælt dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

 

 

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers benytter, når du besøger hjemmesiderne. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

 

Fjord&Bælts og Naturamas brug af videoovervågning

 

I området i og omkring vores indgange samt i cafeen på Naturama og ved marsvinebassinerne på Fjord & Bælt, er der opsat videoovervågning. Denne overvågning er opsat af hensyn til personalets sikkerhed i tilfælde af tyveri og overfald. Overvågningen bruges endvidere til at verificere gæsterne, der besøger vore attraktioner. Hvor dette må være nødvendigt, vil videoen blive udleveret til politiet til videre efterforskning af kriminalitet. Videoerne opbevares i 3 måneder, hvorefter de overskrives med nye optagelser. Der gemmes ikke back up.

 

Behandlingssikkerhed

 

På Naturama og Fjord&Bælt har vi udarbejdet en række procedurer på arbejdsgange der sikrer beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger som vores andre fortrolige oplysninger

 

Naturama og Fjord&Bælt indsamler og behandler kun de personoplysninger, du selv giver os. Vi indhenter ikke oplysninger fra tredjemand eller hos offentlige myndigheder.

 

Videregivelse af personoplysninger

 

Dine personoplysninger videregives ikke til 3. part. Naturama & Fjord&Bælt sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringstiden er fastsat ud fra hver enkelt arbejdsgang og de forpligtelser Naturama og Fjord&Bælt er underlagt i henhold til gældende lovgivning, revisortilsyn, andre offentlige myndigheder samt til sikring af dokumentation. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garant for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger på vores vegne.

 

Dine rettigheder

 

Som registreret har du visse rettigheder, som Naturama og Fjord&Bælt til en hver tid skal sikre opfyldelsen af. Du har ret til at anmode om følgende:

• at få indsigt i, hvordan dine persondata behandles, med hvilke formål vi behandler dine data og om vi videregiver disse

• at få adgang til at få ændret dine persondata

• at få slettet dine persondata

• at gøre indsigelse over hvordan dine persondata behandles og evt. videregives

• at tilbagekalde evt. afgivet samtykke

• at klage til Datatilsynet. Se mere på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Ændringer i databehandlingspolitikken

 

Naturama og Fjord&Bælt evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Vi opfordrer derfor til regelmæssigt at tjekke privatlivspolitikken for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger

 

Kontakt

 

Dataansvarlig er Naturama, cvr. nr. 31723876, beliggende Dronningemaen 30, 5700 Svendborg, telefon 6221 0650, email: post@naturama.dk og Fjord&Bælt, cvr.nr. 18539802, beliggende Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde, telefon 65324200, email: post@fjord-baelt.dk. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databehandlingspolitik, er du velkommen til at kontakte os.