Materialebibliotek

Forskning, studier og artikler

Mange større havpattedyr er truet af menneskelige aktiviteter i havet. Beskyttelsen af dem i deres naturlige miljø kræver at vi kender dyrenes biologi. Hvordan hører de? Hvordan bruger de deres ekkolokalisering? Hvordan kan vi undgå, at de bifanges i fiskeredskaber eller bliver skræmt af både?

Fjord&Bælt har, i mere end 25 år, indsamlet viden om især marsvin. Viden som er indsamlet ved forskning, som ikke er mulig at udføre på vilde dyr. Det er nemlig afgørende for forskningen at dyrene deltager aktivt sammen med forskerne og ikke mindst at de er sunde, veltilpassede og ustressede individer. Dyr, som er fundet døde på stranden, har ofte været syge eller bifanget. Derfor kan de ikke repræsentere den vilde og sunde bestand. Forskere fra hele verden benytter centret. For der findes ingen andre steder med så gode faciliteter og med så vellykket træning af dyrene.

På siden her kan du læse forskellige indlæg om forskningen og læse om noget af den viden forskningen giver os. Du vil også finde kontakter på personer, som vil kunne hjælpe hvis du har spørgsmål.

Nyheder
Forskning & Viden
Videnskabelige artikler
Samarbejdspartnere & Eksperter
Publikationer

Nyheder

Forskning & Viden

Videnskabelige artikler

Samarbejdspartnere & Eksperter

Publikationer