Interessante facts

  • Tangsprællen lever længe, og der er rapporter om individer, der er op til 7 år gamle i Canada og op til 12 år gamle ved Island.

 

  • Tangspræl ligner lidt ålekvabben, men kan kendes på at, de ved overgangen til rygfinnen, har 9-15 (oftest 10-12) sorte pletter, som ofte er omgivet af en smal hvid eller hvidgul ring.

 

  • Tangsprællen kan ånde luft.

Kendetegn

Tangsprællen har varierende farver afhængigt af omgivelser og alder. Den primære farve er normalt gulbrun eller gråbrun, men den kan også være rødlig. På ryggen, ved overgangen til rygfinnen, har den typisk 9-15 (oftest 10-12) sorte pletter, som ofte er omgivet af en smal hvid eller hvidgul ring.

 

Levested

Tangsprællen lever tilknyttet bunden fra kysten og normalt ned til ca. 30 meters dybde. Om vinteren kan den også findes på dybere vand ned til 110 meters dybde. Den foretrækker områder med alger og er ofte fundet i tidevandssøer og under sten eller vådt tang, når vandet trækker sig tilbage. Den er i stand til at optage luft og er derfor hårdfør og tilpasningsdygtig. Den foretrækker hård bund med sten, klipper og tangplanter, men kan også findes i områder med ålegræs.

 

Tangsprællen er primært aktiv om natten, men kan også være dagaktiv. Den svømmer eller snor sig langs bunden og søger hurtigt skjul, når den bliver skræmt. Den lever normalt alene, men flere individer kan findes i samme område. Ynglen er pelagisk (befinder sig i vandsøjlen) i begyndelsen og findes i danske farvande, især i Limfjorden, Kattegat og Bælterne.

 

Føde

Tangsprællen ernærer sig primært af små bunddyr, som den fanger om natten. Dens kost består hovedsageligt af krebsdyr som tanglopper, tanglus, muslingekrebs, rurer og pungrejer. Den kan også spise børsteorme, mindre muslinger og andre fisks æg. Mens den vogter æggene om vinteren, tager den ikke føde til sig. Tangsprællen har et bredt fødevalg og foretrækker at vente på byttet snarere end at jage aktivt.

 

Livscyklus

Tangsprællen bliver normalt kønsmoden ved en alder af tre år og måler på dette tidspunkt mellem 11-24 cm. Gydetiden strækker sig fra november til marts, afhængig af lokale temperaturforhold.

 

Hannerne opretholder territorier under gydningen. Hunnerne lægger typisk mellem 80-200 æg som klæber sammen i en kugle og placeres i sprækker, under sten eller i tomme muslingeskaller. Æggene vogtes af enten hannen, hunnen eller begge køn, og de viftes med vand og beskyttes af fiskene.

 

Klækningen sker efter 40-60 dage afhængig af temperaturen. Larverne lever pelagisk i cirka seks måneder og måler omkring 9 mm ved klækningen. Ved en længde på 33-35 mm bliver de bundlevende som de voksne. Tangsnarren lever længe, og der er rapporter om individer, der er op til 7 år gamle i Canada og op til 12 år gamle ved Island.