Magnus Wahlberg

Lektor Magnus Wahlberg har hovedfokus bioakustik hos havpattedyr og fugle. Han studerer både trænede dyr og vilde havpattedyr. Magnus har specielt fokus på ekkolokalisering af tandhvaler, og hørelse hos både hvaler, sæler og havfugle..
Forskningen finder sted ved Marinbiologisk Forskningscenter (Kerteminde, Syddansk Universitet) i tæt samarbejde med det tilstødende Fjord&Bælt. Der arbejdes desuden i den vilde natur over hele verden for at studere fisk og havpattedyrs akustiske adfærd, og hvordan de påvirkes af menneskelige faktorer, som f.eks. fiskeri og støj.   Læs mere om Magnus Wahlberg på SDU's hjemmeside