Her er hvad du skal gøre

Hvis du finder et havpattedyr på stranden

Undlad at røre ved dyret og kontakt myndighederne

Vi får ofte henvendelser fra borgere, som har fundet havpattedyr på stranden eller i vandkanten. Det kan være at dyret er skadet eller måske dødt. Det kan være marsvin, sæler eller sågar større hvaler.

Du kan kontakte den lokale enhed under Naturstyrelsen eller Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg. Gør det gerne hurtigst muligt og tag gerne et billede af dyret så eksperterne kan vurdere hvad der bør gøres.

Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside og/eller Fiskeri- og Søfartsmuseets hjemmeside