Praksis skal tegne det nye Fjord&Bælt i Kerteminde

Det er tegnestuen Praksis, der skal tegne den over 800 m2 store bygning, der udvider Fjord&Bælt i Kerteminde. Et projekt, som A.P. Møller Fonden har bevilget 43.5 millioner kroner til og Kerteminde Kommune bidrager med 10 millioner kroner til.

Når det nye Fjord&Bælt om et par år står færdigt ved havnen i Kerteminde, vil det være i en bygning tegnet af tegnestuen Praksis. I valget af projektet fra tegnestuen Praksis er der lagt vægt på, at tilbygning, ombygning og udeareal både passer ind i og markerer sig i byen.

Fjord&Bælt åbnede for 25 år siden som maritimt oplevelses- og forskningscenter. I dag er centret en international attraktion med enestående muligheder for at opleve marsvin og sæler på nært hold og tæt på deres naturlige levested. Flere og flere besøger Fjord&Bælt, og med den kommende udvidelse får publikum bedre forhold, og rammerne for formidling og oplevelse bliver endnu bedre.

For A.P. Møller Fonden har det været afgørende, at udvidelsen af Fjord&Bælt øger forståelsen for dyrelivet og biodiversiteten i nærområdet. Med valget af det konkrete projektforslag er der endvidere lagt vægt på arkitektoniske og kvalitetsmæssige værdier, som vil åbne stedet mere op til gavn for borgere og turister.

Vi glæder os til at få bedre faciliteter til gavn for både borgere og turister i Kerteminde. Centret får større udstilingsarealer, et nyt udendørs odderbassin, en ny foyer og café, og en stor multifunktionssal, som vi kan bruge til større arrangementer. Vi får med udvidelsen mulighed for at holde en masse forskellige særarrangementer, lave store og markante særudstillinger, og forbedre de permanente udstillinger, vi har i dag. Dermed bliver Fjord&Bælt en større attraktion med mange flere oplevelser. Udvidelsen giver et stort løft til vores fortællinger, der giver gæsterne gode, spændende oplevelser og inspirerer til bevarelse af naturen.