Spændende, Forsynet, Dynamisk

VPAC og Green Attraction

Fjord&Bælt er et af undervisningsministeriets 16 anerkendte VidensPædagogiske AktivitetsCentre (VPAC), der tilbyder lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser. Vi er også certificeret som en Green Attraction.

VPAC- VidensPædagogisk AktivitetsCenter

Hvad er et VidensPædagogisk AktivitetsCenter?

Et VPAC er et statsstøttet videns- og oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

VidensPædagogiske AktivitetsCentre er med deres formidlingsaktiviteter med til at bygge bro mellem forskning og undervisningssektoren og borgere i bred forstand.

Læring gennem aktiv deltagelse

VPAC'erne rummer både udstillinger og en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard og interesse. Aktiviteter, der bygger på børns og voksnes aktive deltagelse - og på nye formidlingsteknikker. Det gør formidlingen dynamisk, fremsynet og spændende.

Nye Læringsformer - i tæt samspil med undervisningsektoren

En væsentlig del af aktiviteterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø - i tæt samspil med undervisningssektoren.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Green Attraction

På Fjord&Bælt ønsker vi at være et grønt tilbud til turismen. Det gør vi ved at passe på miljøet og tænke bæredygtigt. Vores forskningsaktiviteter stiler mod mere viden om og anbefalinger til vores omkringliggende havmiljø. Og vi kigger også indad på vores eget aftryk på verden.

Vi har i mange år haft fokus på forskellige tiltag, så vores drift kan være så miljøvenlig og bæredygtig som muligt. En tilgang, som vi har fokus på alle steder i huset, både dem som handler om drift, vores gæster, leverandører og personale.

Fjord&Bælt er nu også certificeret som en Green Attraction, og vi er meget stolte af at blive anerkendt for vores indsats. Green Attraction er en certificering, som brancheforeningen HORESTA står bag. Certificeringen opnås ved, at man som institution kan opfylde og dokumentere en lang række kriterier om miljøvenlig drift.

Der er årlige kontroller og udviklingspunkter, så vi fortsat kan arbejde med at optimere vores arbejdsgange, så grønt som muligt.

Kontakt Stephanie Hornbæk som vil hjælpe dig med at arrangere dit besøg.

Ring på: 24 88 62 06

Stephanie: booking@naturama.dk