Hvad er Fjord&Bælt

Fjord&Bælt er en kombineret turistattraktion og forskningsinstitution med vores magiske hav i fokus.

Visionen er at vi oplever, værdsætter og bevarer naturen omkring os.

Vores mission er at inspirere til bevarelse af naturen

omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse.

 

25 år med Fjord&Bælt

Den 15. marts 1996 klippede Prins Joakim snoren til Fjord&Bælt Centret. Siden har Fjord&Bælt været den sikre havn for turister, borgere og ikke mindst skolebørn og forskere, som i alle årene har brugt Fjord&Bælt som videns- og researchcenter og til at blive inspireret af den forunderlige natur i havet.
Igennem de 25 år har over 1,5 millioner gæster besøgt centret og samarbejdet med forskere fra hele verden vokser og vokser. Vores arbejde er med til at skabe flere ambassadører for naturen. For også i dag er havet udsat for miljøtrusler, blandt andet på grund af menneskeskabt støj i havet”.

Fjord&Bælts 25-års jubilæum er blevet markeret med en verdensrekord og en international pris. Verdensrekorden er marsvinet Freja, som med sine gode livsvilkår er blevet 28 år. Der kendes ingen andre marsvin, der har nået samme alder nogetsteds og Freja er registreret som verdens ældste nulevende marsvin. Den internationale pris er 1. præmien ved IMATA, der er verdens største pris indenfor træning og velfærd i havpattedyr.

Et levende og unikt forsknings- og formidlingscenter

Fjord&Bælt´s formål er, gennem forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter, at formidle livet i de indre danske farvande samt forbedre havpattedyrs vilkår i Danmark og andre steder i verden.

Hovedattraktionen er vores marsvin, hvor Fjord&Bælt er et af de ganske få steder i verden, hvor man kan se disse hvaler tæt på. Marsvinene overvåges af forskere fra hele verden, som bl.a. gennemfører projekter omkring dyrenes adfærd. Forskningen indgår som en naturlig del af centrets formidlingstilbud.

I 2006 indgik Fjord&Bælt et samarbejde med Syddansk Universitet om dannelsen af Dansk Forskningscenter for Havpattedyr. Forskningscentrets formål er at blive et eksempel på, hvordan det er muligt at udvikle en moderne og uafhængig forskningsinstitution, med et højt kvalitets- og ambitionsniveau.

Udover marsvinene har Fjord&Bælt spættede sæler, fisk og mange andre dyr, der indgår i formidlingen omkring dyr og deres levevilkår i de danske farvande. Formidlingens fokus er den nære natur, miljøet, naturbevarelse og historien.

Alle gæsternes sanser skal, gennem aktiviteter, få forståelse for og lyst til at passe bedre på naturen samtidigt med, at de får noget med hjem i oplevelses- og vidensbagagen. Fjord&Bælt ønsker at virke som ”natur-oplukkere”, der giver adgang til miljø og dyr, som ikke er almindeligt kendte.

Siden Fjord&Bælt åbnede i marts 1997 har centret løbende fornyet sig i forhold til udstillinger, så vi stadig er førende i formidling af havet og dets miljø. Senest til åbningen af sæson 2013, hvor centret havde undergået en gennemgribende fornyelse.

Fjord&Bælt er et af Fødevarestyrelsens godkendte zoologisk anlæg med zoo-nr.: DK-7-0001008.

Hans kongelige Højhed Prins Joachim er protektor.

Kontakt Stephanie Hornbæk som vil hjælpe dig med at arrangere dit besøg.

Ring på: 2488 6206

Stephanie: booking@naturama.dk