Hvad er Fjord&Bælt

Fjord&Bælt er en kombineret turistattraktion og forskningsinstitution med vores magiske hav i fokus.

Visionen er at vi oplever, værdsætter og bevarer naturen omkring os.

Vores mission er at inspirere til bevarelse af naturen

omkring os gennem oplevelse, fascination og forståelse.

 

Det nye Fjord&Bælt

Med en generøs bevilling fra A. P. Møller fonden og Kerteminde er forberedelserne til byggeriet til det nye Fjord&Bælt i gang i de indledende faser.

Læs mere her

Et levende og unikt forsknings- og formidlingscenter

Fjord&Bælt´s formål er, gennem forskning, udstillinger, skoletjeneste og aktiviteter, at formidle livet i de indre danske farvande samt forbedre havpattedyrs vilkår i Danmark og andre steder i verden.

Hovedattraktionen er vores marsvin, hvor Fjord&Bælt er et af de ganske få steder i verden, hvor man kan se disse hvaler tæt på. Marsvinene overvåges af forskere fra hele verden, som bl.a. gennemfører projekter omkring dyrenes adfærd. Forskningen indgår som en naturlig del af centrets formidlingstilbud.

I 2006 indgik Fjord&Bælt et samarbejde med Syddansk Universitet om dannelsen af Dansk Forskningscenter for Havpattedyr. Forskningscentrets formål er at blive et eksempel på, hvordan det er muligt at udvikle en moderne og uafhængig forskningsinstitution, med et højt kvalitets- og ambitionsniveau.

Udover marsvinene har Fjord&Bælt spættede sæler, fisk og mange andre dyr, der indgår i formidlingen omkring dyr og deres levevilkår i de danske farvande. Formidlingens fokus er den nære natur, miljøet, naturbevarelse og historien.

Alle gæsternes sanser skal, gennem aktiviteter, få forståelse for og lyst til at passe bedre på naturen samtidigt med, at de får noget med hjem i oplevelses- og vidensbagagen. Fjord&Bælt ønsker at virke som ”natur-oplukkere”, der giver adgang til miljø og dyr, som ikke er almindeligt kendte.

Siden Fjord&Bælt åbnede i marts 1997 har centret løbende fornyet sig i forhold til udstillinger, så vi stadig er førende i formidling af havet og dets miljø. Senest til åbningen af sæson 2013, hvor centret havde undergået en gennemgribende fornyelse.

Fjord&Bælt er et af Fødevarestyrelsens godkendte zoologisk anlæg med zoo-nr.: DK-7-0001008.

Hans kongelige Højhed Prins Joachim er protektor.

Kontakt Stephanie Hornbæk som vil hjælpe dig med at arrangere dit besøg.

Ring på: 21745642