Ursula Siebert

Til daglig er Ursula Siebert direktør for Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research (ITAW) ved University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation. Hun har været projektleder for over 300 nationale og internationale forskningsprojekter i løbet af de seneste år og har udgivet mere end 380 peer-reviewed publikationer. Hendes vigtigste arbejdsområde er dyrelivsbiologi og sundhed.
Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert har studeret veterinærmedicin ved Justus-Liebig-universitetet i Tyskland og på Ecole Vétérinaire de Nantes i Frankrig. Hun har skrevet doktorafhandling ved det frie universitet i Bruxelles, inden for økotoksologi. Hun er desuden diplomat ved European College of Zoological Medicine (ECZM) (Wildlife Populations Health) og European College of Aquatic Animal Health (ECAAH) og hun har et æresprofessorat ved Aarhus Universitet, Danmark. Ursula Siebert har siden 1996 samarbejdet med Fjord & Belt i 1996 omkring design af dyreanlæg og forskningsprogrammer. Hun var i en periode dyrlæge med ansvar for FBC -dyrene (fra 1997 til 2004) ligesom hun løbende har arbejdet med Fjord&Bælt og SDU om havpattedyrsakustik, sundhed, reproduktion, adfærd og forståelse af menneskeskabte aktiviteter i havene. Hendes forskning har fokus på beskyttelse af de vilde havpattedyr. Ursula Siebert er konsulterende dyrlæge for dyrene på Fjord&Bælt. Læs mere om Ursula's arbejde her