Interessante facts

  • Ålegræs spiller en rolle i klimaregulering ved at absorbere og binde store mængder kulstof. Det hjælper med at reducere mængden af drivhusgasser i atmosfæren og bekæmpe klimaforandringer.

 

  • Ålegræs hjælper med at forbedre vandkvaliteten ved at fjerne næringsstoffer og toksiner fra vandet. Det fungerer som en naturlig filtermekanisme og bidrager til at opretholde et sundt havmiljø.

Ålegræs (Zostera marina) er en marin plante, der findes i kystnære områder over hele verden. Den er kendt for sine lange, grønne blade og sin evne til at danne tætte græsenge på havbunden. Ålegræs spiller en afgørende rolle i kystøkosystemer, da det skaber vigtige levesteder og bidrager til økosystemets sundhed.

 

Ålegræs er tilpasset livet under vand og kan gro i både salt- og brakvand. Det trives bedst i områder med roligt vand og moderat lys. Ålegræsenge giver beskyttelse og føde til mange marine organismer, herunder fisk, krebsdyr og havfugle. De bidrager også til at stabilisere bunden, reducere erosion og forbedre vandkvaliteten ved at absorbere næringsstoffer og rense vandet.

 

Desværre er ålegræsøkosystemer i fare på grund af menneskelige aktiviteter og miljømæssige forandringer. Faktorer som forurening, kystudvikling, forstyrrelse af havbunden og klimaændringer kan påvirke væksten og overlevelsen af ålegræs. Tabet af ålegræsenge har konsekvenser for den marine biodiversitet og kan føre til tab af levesteder og forringet økosystemfunktion.