Interessante facts

  • Søpunge har evnen til at regenerere mistede kropsdele. Hvis en del af deres krop bliver beskadiget eller afhugget, kan de vokse en ny del og blive fuldstændigt funktionsdygtige igen.

 

  • Almindelig søpunge er hermafroditter, hvilket betyder, at de både har mandlige og kvindelige reproduktive organer. De kan producere både sædceller og æg, hvilket øger deres reproduktive succes.

 

  • Søpungen er tættere beslægtet med mennesket end nogle andre hvirvelløse dyr som f.eks. blæksprutter, guldsmede eller edderkopper.

Kendetegn

Almindelig søpung (Ciona intestinalis) har en cylinderformet krop, der typisk er mellem 3 og 10 centimeter lang. Farven kan variere fra lysebrun til grønlig. Søpungen er fastgjort til underlaget og kan danne store kolonier.

 

Føde

Almindelig søpung er en filterføder, der ernærer sig ved at filtrere små organismer og partikler fra vandet. Den bruger sine to sifoner til at suge vand ind/ud og skille føden fra.

 

Søpungen er i stand til at fange og fordøje plankton, mikroalger og andre små næringsstoffer, der svæver frit i vandet. Dette gør den ved hjælp af et indre organ, der indeholder filterstrukturer, der filtrerer og opsamler føden. Søpunge spiller en vigtig rolle i økosystemet ved at rense vandet og bidrage til fødekæden.

 

Livscyklus

Almindelig søpung gennemgår en enkel livscyklus. Den starter som en lille, fri svømmende larve. Larven svømmer i vandsøjlen i en kort periode, hvor den spiser plankton.

 

Efterhånden finder larven et passende underlag og sætter sig fast. Her gennemgår den metamorfose og bliver til en fastsiddende voksen søpung.

 

Søpungen formere sig ved at producere æg og sædceller, der frigøres i vandet og befrugter hinanden. De befrugtede æg udvikler sig til larver og fortsætter cyklussen.

 

Søpungens livscyklus er relativt kort, og de kan formere sig hurtigt, hvilket bidrager til deres succes som en almindelig og udbredt art.