Interessante facts

  • Almindelige søstjerner er rovdyr og bruger deres mave-tarmsystem til at fordøje byttet. De kan skubbe deres mave ud gennem munden og placere den på byttet, hvorefter de nedbryder det ved hjælp af enzymer og suger de næringsrige væsker tilbage i deres krop.

 

  • De har evnen til at regenerere mistede arme. Hvis en søstjerne mister en arm som følge af et rovdyrs angreb eller en skade, kan den genopbygge den tabte arm over tid. Nogle gange kan de endda regenerere en hel ny søstjerne fra blot en enkelt arm, forudsat at nok af kroppen er intakt.

Kendetegn

Søstjernen har en flad, stjerneformet krop med fem arme. Farven spænder fra rødlig og orange over til blålig og lilla. På undersiden af hver arm har søstjernen sugefødder, som den bruger til at bevæge og klæbe sig fast til overflader.

 

Søstjernen er dækket af små beskyttende pigge på sin hud. Disse pigge hjælper med at beskytte den mod rovdyr og skader. Det er bemærkelsesværdigt at søstjernens regenereringsevne, hvor den kan genskabe mistede eller beskadigede lemmer.

 

Levested

Almindelig søstjerne lever i det nordlige Atlanterhav og langs Europas kyster. Den foretrækker kystnære områder med sten, klipper og tangskove. Den trives i tidevandszonen og ned til moderat dybder med roligt vand. Den tilpasser sig forskellige temperaturforhold og kan leve både i kølige og moderat varme vande.

 

Føde

Søstjernen er et rovdyr, der lever af forskellige smådyr og bløddyr. Den spiser primært muslinger, bløddyr, og søpindsvin, som den fanger ved hjælp af sine arme og sugefødder.

 

Søstjernens fødestrategi involverer at fange og åbne byttedyr ved hjælp af sine stærke sugefødder. Den placerer sig på byttet og bruger sine arme til at trække og åbne skallerne eller kroppen af bløddyr, hvorefter den indtager deres bløde væv, ved at kaste maven ud af sin egen krop og ind i byttet. Her opløser den bytte indefra og optager næring den vej igennem.

 

Den almindelige søstjerne er også i stand til at nedbryde og fordøje store mængder dødt organisk materiale, hvilket gør den til en vigtig bidragsyder til økosystemets næringscirkulation.

 

Livscyklus

Parringen af ​​almindelige søstjerner finder normalt sted om foråret. Han- og hunindivider frigiver deres kønsceller (sæd og æg) i vandet, hvor befrugtningen finder sted. Æggene befrugtes af sæden og udvikler sig til larver, der kaldes bipinnaria-larver.

 

Bipinnaria-larverne er små og har en karakteristisk bevægelige bånd, som hjælper dem med at svømme i vandet. Efter et stykke tid gennemgår de en metamorfose og bliver til brachiolaria-larver. Brachiolaria-larverne er mere bevægelige og har små arme, som de bruger til at bevæge sig langs bunden af havet.

 

Over tid udvikler brachiolaria-larverne sig yderligere og transformerer sig til miniatureudgaver af voksne søstjerner, som kaldes juveniler. Juvenilerne er små, men ligner i form og struktur de voksne søstjerner.

 

I løbet af deres liv vokser de almindelige søstjerner gradvist og gennemgår en proces med regenerering, hvor de er i stand til at genskabe mistede arme. De kan nå seksuel modenhed efter 3-4 år og har en forventet levetid på op til 10-15 år.