Interessante facts

  • En enkelt blåmusling kan filtrere ca. 200 liter vand i døgnet.

 

  • Måger kan nogle gange ses flyve højt med en musling og slippe den ned på et hårdt underlag for at få skallen til at knække. Måger er ikke stærke nok til at åbne muslingeskallen selv, så de bruger denne teknik for at få adgang til det lækre kød indeni.

Kendetegn

Muslingen har en oval form og kan nå en længde på op til 8-10 centimeter. Den har en toskallet skal, der er flad og asymmetrisk, med en flad og bred skal på den ene side og en mere konveks skal, der passer tæt ind i den flade, på den anden side.

 

Farvemæssigt har blåmuslingen en blålig farve, der kan variere fra mørkeblå til brunlig eller grønlig. Indvendigt har den en lysere farve, der kan være hvid eller lysegul.

 

En særlig egenskab ved blåmuslingen er dens evne til at producere byssustråde, som er kraftige tråde af protein, der bruges til at fastgøre sig til underlaget. Disse tråde gør det muligt for blåmuslingen at klamre sig fast på sten, bøjer, skaller og andre overflader.

 

Levested

Blåmuslingen trives i kystnære farvande. Den foretrækker områder med beskyttet vand og kan findes i estuarier (et vandområde, hvor ferskvand gradvis opblandes med saltvand til brakvand), fjorde, bugter og lavvandede områder.

 

Blåmuslinger er en bundlevende organisme og foretrækker substrater som sten, klipper, bøjer, træstammer og andre faste overflader, hvor de kan klamre sig fast ved hjælp af deres byssustråde. De trives bedst i områder med moderat vandbevægelse og en konstant forsyning af plankton, som udgør deres primære fødekilde.

 

Blåmuslinger har evnen til at danne tætte bestande, der dannes af tusinder af individer, der klamrer sig fast til hinanden og danner muslingebanker. Disse banker kan have stor betydning for økosystemet, da de skaber levesteder og skjulesteder for andre marine organismer.

 

Føde

Blåmuslingen er en filtrator, der lever af plankton og andre mikroskopiske organismer, som den filtrerer fra vandet. Dens føde består primært af alger, planktoniske larver og små partikler, der findes i vandsøjlen.

 

Blåmuslingen har to sifoner, der fungerer som ind- og udstrømningsrør. Den suger vand ind gennem den ene sifon, og mens vandet passerer gennem muslingens gæller, filtrerer den fødeemnerne fra. De små partikler og organismer bliver fanget i slim på gællerne og overføres derefter til mundhulen, hvor de fordøjes.

 

Blåmuslinger har en høj filtreringshastighed og kan rense store mængder vand på kort tid. Deres filtreringsevne er afgørende for opretholdelsen af god vandkvalitet og reguleringen af næringsstoffer i kystnære økosystemer.

 

Livscyklus

Blåmuslingens livscyklus begynder med reproduktionen, hvor han- og hunmuslinger frigiver deres kønsceller i vandet. Befrugtningen finder sted eksternt, og æggene udvikler sig til larver. Disse larver er planktoniske og driver med havstrømmene i vandet.

 

Efter en periode som larve gennemgår blåmuslingerne metamorfosen og bliver til små, muslingeformede individer. Disse fæstner sig til faste overflader, såsom sten, skaller eller pæle, ved hjælp af byssustråde, der fungerer som ankre.

 

Når de små muslinger er fæstnet, begynder de at udvikle sig til fuldvoksne muslinger. De danner skaller og begynder at filtrere føde fra vandet ved hjælp af deres sifoner og gæller. Blåmuslinger har en relativt hurtig vækstrate og når kønsmodenhed inden for 1-2 år.

 

Blåmuslingens levetid varierer, men den kan typisk leve op til 10-15 år under optimale forhold. De formerer sig årligt i perioden fra forår til sommer, hvor de producerer store mængder æg og sædceller.