Vandlaboratoriet: Fodring af fisk

23. marts - 1. april 2024
Vær med når Fjord&Bælts Naturguider fodrer fiskene i vandlaboratorium på byens havnepromenade.....

Kerteminde Kommune har fået støtte af Nordea-fonden til etablering af et et nyt vandlaboratorie, der er en del af det kilometer lange promenadeforløb på Kerteminde Havn.

Promenadeforløbet starter ved Fjord&Bælt og slutter på spidsen af et nyt moleforløb.
Vandlaboratoriet bidrager til det nye byrum, med plads til familiers ophold og en masse leg og læring for børn og voksne – Og I kan få masser af ny viden om havets dyr af Fjord&Bælts biologer og formidlere, der står for formidlingen ved vandlaboratoriet.

Vandlaboratoriet er åbent og adgang er gratis for alle.