Interessante facts

  • Hornfisk kan i sjældne tilfælde spidde sit bytte. Der er eksempel på en delfin der er død fra at blive gennemboret af en hornfisk og derved punkteret en lunge.

 

  • Skelettet har en grønlig eller blågrøn farve på grund af stoffet biliverdin.

Kendetegn

Hornfisken bliver normalt omkring 70 cm lang og med en maksimal størrelse på 90 – 94 cm og vægt på 1,2 -1,3 kg. Kroppen er langstrakt, stiv og svagt sammentrykt. Kæberne er forlænget til et langt næb, hvor underkæben er lidt længere end overkæben. Munden er relativt stor med flere rækker af spidse tænder.

 

Skællene er små, tynde og løstsiddende. Skelettet har en grønlig eller blågrøn farve på grund af stoffet biliverdin. Ryggen er mørkeblå, mørkegrøn eller blågrøn, mens siderne er sølvskinnende med et grønligt eller violet skær. Bugen er sølvhvid. Øjets iris er sølvskinnende med et svagt gulligt skær.

 

Levested

Hornfisken befinder sig primært i overfladen, især i danske farvande i løbet af sommerhalvåret. Den er ofte synlig langs kysterne og kan ses springe over genstande, der flyder i overfladen. Der er observeret tilfælde, hvor hornfisk er fanget langt fra kysterne og på dybere vand, såsom ned til 170 meters dybde ud for Stavanger i Norge.

 

Hornfiskens yngel opholder sig i starten i lavvandede områder nær kysterne og kan ses i overfladen ved havne og strande i løbet af sommeren. Hornfisken er kendt som en vandrende fisk, der migrerer mellem vinteropholdspladser i Østatlanten og kystnære områder, hvor de yngler og søger føde. De ankommer til De Britiske Øer i marts-april og når Danmark og Sverige i april-maj. De forlader Østersøområdet igen i august-november.

 

Hornfisken er bemærkelsesværdig for dens evne til at tolerere betydelige saltholdighedsændringer. Under deres vandring gennem danske farvande oplever de store variationer i saltkoncentrationen. Mens de lever i Atlanterhavet med en saltholdighed på omkring 33-35 ‰, er overfladevandet i Kattegat og Bælterne karakteriseret ved en saltholdighed på ca. 15-30 ‰, og længere inde i Østersøen er saltholdigheden omkring 6-8 ‰.

 

Føde

Hornfisken er kendt for at være en stærk svømmer og en aggressiv rovfisk. Hornfisken spiser primært småfisk som sild, brislinger, trepiggede hundestejler og tobiser. Derudover er det almindeligt at finde rejer, tanglus og andre krebsdyr i deres maver.

 

Hornfiskens yngel lever primært af vandlopper, andre krebsdyr, fiskelarver og insekter, der er blæst ud fra land. Hornfisken jager primært ved hjælp af synet og er derfor hovedsageligt dagsaktiv

 

Livscyklus

Hornfisken bliver normalt kønsmoden i en alder af to år og ved en størrelse på cirka 45-50 cm. Antallet af æg, der produceres af hunnen, varierer afhængigt af størrelsen og kan være mellem 1.000 og 45.000 æg.

 

Æggene er relativt store, omkring 3-3,5 mm i diameter, og de fæstner sig til vegetationen med klæbrige tråde. Klækningen af æggene finder sted efter 2-6 uger, og larverne måler normalt mellem 9-14 mm ved klækningen.

 

Underkæben udvikler sig først, og når larverne når en størrelse på cirka 20 mm, er underkæben tydeligt forlænget. Underkæben er fuldt udviklet ved en størrelse på 40-50 mm, mens overkæben først er fuldt udviklet ved cirka 15 cm.

 

Den præcise levetid for hornfisken er ukendt, men det antages, at de kan leve omkring 11-13 år, måske endda op til 18 år.