Interessante facts

  • En kystobis hun lægger ca. 6.500 – 30.000 æg hver gang hun gyder.

 

  • Kysttobisen graver sig ned i sandet om natten.

Kendetegn

Kroppen er langstrakt, hvor voksne tobiser er forholdsvis ”buttet” og kan ligne lidt en cigar i kropsformen. De unge er mere slankt bygget. Hovedet er spidst og langt og udgør faktisk 20 % af kropslængden. Munden er stor og kan fremskydes. Sidelinjen sidder højt på kroppen og så fisken ingen svømmeblære og der er ingen ydre forskel på hanner og hunner. Kysttobisen bliver maksimalt 20 cm lang

 

Levested

Kysttobisen lever på relativt lavt vand ud til 30-40 meters dybde. I fåret omkring april måned vandrer fiskene ind på lavere vand og de vandrer igen på dybere vand til november. Om sommeren kan man derfor være heldig at se store stimer af kysttobis helt inde på meget lavt vand ved stranden. Og snorkler man er det oftest dem mest sete fisk.

 

Fra dag til nat er stor forskel i tobisens levested. Om natten graver de sig ned på lavt vand og om dagen finder de føde i store stimer oppe i vandsøjlen. Det er dog ikke ualmindeligt at de også graver sig ned i løbet af dagtimerne. De elsker tidevandszonen som giver gode muligheder for at finde føde og en bundstruktur der er til at grave sig ned i.

 

Føde

Tobiser tilbageholder føde ved hjælp af gællegitterstave. Et bruskgitter imellem munden og gællerne. De filtrer gerne tanglopper og larver af tanglopper fra, men også børsteorme, småfisk, fiskelarver og fiskeæg indgår som en del af deres kost.

 

Livscyklus

Fisken bliver kønsmoden ved alder på 1- 2 år, hvor længden er ca. 8 – 11 cm lang. I Østersøen gyder tobisen typisk i foråret som forgår langs kysten. Æggene gydes i portioner som fæstner sig på sandkorn og vegetation.

 

Æggene klækker efter ca. 10 dage og larverne måler her ca. 4-8 mm i længden. Larverne lever i vandsøjlen indtil de er ca. 40mm lange.