Ude ved Romsø er der stenrev. Stenrev findes typisk, hvor kraftig strøm har vasket sand og mudder væk fra de store sten. Stenene udgør en tredimensionel struktur, der rejser sig fra havbunden. Det betyder, at næring, yngel og smådyr bliver hvirvlet op fra den flade bund, og der skabes et grundlag for liv imellem stenene. Fiskeyngel og smådyr søger tilflugt i de huler som skabes mellem stenene og langs kanterne. De store makroalger som fingertang og sukkertang, får et fast underlag at fæstne sig på. Derfor er stenrev et meget vigtigt levested for utroligt mange forskellige dyrearter.

 

Større rovfisk som eksempelvis torsk, bruger hulerne og gemmestederne i stenrevet til at skjule sig i dagtimerne, mens de forlader hulerne for at jage om natten. Andre arter som f.eks. savgylten er særligt tilknyttet stenrevet, og har territorier på revet, som de lever i og omkring hele deres liv.