På badebroer, bundgarnspæle og fortøjringspæle langs kysten, finder man utroligt meget liv. En enkelt pæl kan nærmest betegnes som et mikrohabitat i sig selv. Ofte er disse pæle banket i havbunden, hvor der er sand, eller i hvert fald nogenlunde blød bund. Dermed er pælene ofte omgivet af ålegræs og sandbund. Men pælen er i sig selv en hård struktur, så tangplanter som blæretang og savtang, indfinder sig ofte på pælene, og udnytter den høje placering oppe i sollyset. Der vokser også andre former for alger på pælen, og dem spiser de små planteædere af – derfor finder man næsten også altid strandsnegle på sådan en badebro. Træet inviterer undertiden også borende organismer indenfor, som f.eks. boremuslinger. Og de huller og strukturer som de laver, bliver gemmesteder for andre organismer. Så der er altså masser af liv på en enkelt pæl under badebroen – se selv efter, næste gang du kommer forbi sådan en.