I det åbne vand, udleves nogle af havets mest dramatiske scener. Her færdes mindre fisk i stimer, og her jager de store rovdyr. Det åbne vand tilbyder ingen åbenlyse gemmesteder, så her skal man tilpasse sig et liv, hvor man må gemme sig ude i det åbne, og skal være hurtigere end sine fjender, hvis man skal overleve her. Det er det evige parløb mellem at spise eller at blive spist.

 

Mindre fisk færdes i stimer, for at kunne gemme sig i flokken og imellem hinanden. Store antal sikre individet, men en stor flok af fisk kan også virke som en uoverskuelig mundfuld for den utrænede jæger. Der er altså sikkerhed i at færdes sammen.

 

Rovdyrene skal have fart på, hvis de skal indhente deres bytte i det åbne vand. De fisk som lever her, har derfor også oftest den klassiske torpedoform, som tillader den største muskelmasse med mindst muligt overfaldeareal og dermed vandmodstand.