Kerteminde fjord og Kertinge nor er et unikt stykke havnatur. De bløde sandbundsområder er hjemsted og børnehave for en lang række fladfiskeyngel, mens ålegræsset minut for minut ilter vandet og lagrer store mængder næring og CO2 i havbunden.

 

Om sommeren kan man opleve store opblomstringer af gopler, hvor der i nogle områder kan findes op imod 500 individer pr. m3.

 

Noret er også et vigtigt fuglehabitat, og Dansk Ornitologisk Forenings database har over 130 observerede arter for området. Der er bl.a. ynglende edderfugle ved Lillestranden, og diverse havfugle på træk, nyder godt af norets lave vand og gode fiskemuligheder.

 

Der har igennem historien været et stort kystfiskeri i noret, og det er der stadig. Om sommeren står rejeruserne side om side, mens garnene røgtes for skrubber og rødspætter i de tidlige morgentimer. Der er stolte traditioner forbundet med fiskeriet i noret – ikke bare for fritids- og erhvervsfiskere. Men noret er også et yndet spot for sportsfiskere med drømme om en stor havørred på krogen.