Lige ud for Lillestranden i Kerteminde, kan man ved ebbe se Melen. For år tilbage var Melen en lille ø, som endda husede græssende husdyr fra tid til anden. Men med tidens løb, har havet taget Melen til sig, og nu er Melen et marint økosystem i sig selv. Den lille ø er nemlig blevet overtaget af blåmuslinger, og er nu det man kalder for en muslingebanke.

 

Tusindvis af muslinger lever på den lille banke, og holder fast i hinanden og underlaget med deres klæbrige byssustråde. Her sidder de tæt og ovenpå hinanden og spiller en afgørende rolle for hele det marine miljø i Kerteminde fjord og Kertinge nor. Muslinger ernærer nemlig sig selv, ved at filtrere vandet for bl.a. alger og bakterier, og de er enormt effektive til det. Én enkelt musling kan filtrere hele syv liter vand i timen. Derfor fungerer muslingebanken på Melen som et kæmpe biofilter for hele fjorden og noret, fordi muslingerne renser havvandet i takt med det føres ind i fjorden med tidevandet. Muslingerne findes netop der, fordi strømmen tilfører dem næring. Og vandet bliver renset, fordi muslingerne filtrerer det i deres jagt på føde. Det er et perfekt eksempel på den store sammenhæng mellem miljø og organisme.