Forsøgsresultater

Marsvins hørelse

Marsvins hørelse - påvirken af menneskeskabt støj

Klaus Lucke fra Forschungs und Technologie Zentrum i Büsum, Tyskland, publicerede i 2009 resultaterne fra sine undersøgelser omkring, hvordan marsvin påvirkes af lavfrekvente lydimpulser af høj intensitet. Resultaterne viser, at der skal forbavsende lave lydniveauer til for at påvirke marsvinenes hørelse negativt.

Undersøgelserne bør dog gentages for at give mere komplet data omkring forholdet. Resultaterne er vigtige, da de lydpulser, som marsvinene udsattes for i eksperimenterne, ligner dem, som opstår ved såkaldt pæle ramning, som bruges ved konstruktion af blandt andet havbaserede vindmøller, ved havnearbejde mv.

 

 

 

Byttegraf1 Til venstre vises forsøgsopstillingen ved hørelsesmålinger ved såkaldt akustisk hjernestamme-respons. Lyde udsendes gennem hydrofonen markeret med TX og lydniveauet ved marsvinet moniteres med RX-hydrofonen. Signalerne fra marsvinets hjerne optages med to sugekops-elektroder på marsvinets ryg.

 

Byttegraf2 Til højre ses marsvinets hørelsestærskel ved 4 kHz som funktion af lydintensiteten af den kraftige lydimpuls fra en luftkanon, som foregår hørelsestestet. Den kraftige øgning i tærskelværdier ved lydimpulser kraftigere end ca. 200 dB re 1 µPa pp, skyldes temporær nedsættelse af hørelsen ved frekvenser i nærheden af dem, som er dominerende i signalet fra lydkanonen. 12 timer efter eksponeringen er marsvinets hørelse tilbage til det normale. Fra: Lucke et al. 2009, Journal of the Acoustical Society of America, 125(6): 4060-4070.