Sådan kom de nye marsvin til Fjord&Bælt

Marsvinehold på Fjord&Bælt er godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet. Fjord&Bælt har tilladelse til at holde 4 marsvin. For at skabe kontinuitet i forskningen har Fjord&Bælt for nylig modtaget yderligere 2 marsvin. Der er tale om en han og en hun. Her kan du læse Fjord&Bælts redegørelse for forløbet omkring de nye marsvin.

2 marsvin går i bundgarn

Fjord&Bælt indhentede den 26. september 2020 to marsvin, som var gået i et bundgarn ved Korsør. Der var tale om 2 hunner på 112 cm og 114 cm. Den ene var ekstrem underernæret og havde alvorlige skader på kroppen efter angreb fra en sæl i bundgarnet. Den anden var underernæret men ellers i fin stand.

Miljøstyrelsen orienteres

Af dyreetiske grunde blev det besluttet at tage begge med ind for at give den svageste en chance, hvis vi havde sluppet hende fri, var den faglige vurdering fra både forskere og dyrelæge at hun ville dø meget hurtigt. Umiddelbart efter hjemkomsten blev Miljøstyrelsen orienteret om dilemmaet. Man enedes om, at afvente situationen i nogle dage, og se om hun ville klare den. I den mellemliggende periode blev det vendt internt i Miljøstyrelsen, hvad vi skulle gøre. Desværre stod den svageste ikke til at redde, og hun gik bort inden vi fik indsendt en ansøgning. 

Et marsvin var kraftigt underernæret

Det viste sig, at den svageste kun havde 4 mm spæklag, og at den skulle have ligget på 2-3 cm, derfor var det umuligt for hende at holde varmen. Hun blev efter at døden indtraf fragtet til Tyskland til obduktion. Obduktionen viste, at hun var hårdt angrebet af parasitter især i lungerne, hvor der var omfattende blødninger, som en konsekvens af de mange parasitter.

Det anden marsvin har klaret introduktionen til Fjord&Bælt over alle forventninger.

Endnu et marsvin ankommer til Fjord&Bælt

Fjord&Bælt blev den 3. november 2020 ringet op af en lokal fisker, som havde fanget to marsvin i sit bundgarn. Den ene han var død allerede i bundgarnet. Den anden unge han havde en længde på 117 cm og var underernæret og havde besvær med vejrtrækningen, da den ankom til Fjord&Bælt. I løbet af et par dage, og efter undersøgelser af en dyrelæge, begyndte han at spise fra hånden. I perioden derefter har han taget godt på og har været i behandling for lungeparasitter (hvilket formenligt var årsagen til vejrtrækningsproblemerne).