Interessante facts

  • I sjældne tilfælde kan rødspætten findes helt ned til 700 meters dybde.

 

  • Rødspætter har potentialet til at blive meget gamle, men de fleste fisk fanges inden de bliver 10 år. Man mener de kan blive op til ca. 50 år.

 

  • Rødspættens øjne kan bevæges uafhængigt af hinanden.

Kendetegn

Rødspætten er en højrevendt fladfisk, hvor begge øjne normalt sidder på højre side af kroppen. Dog kan der lejlighedsvis forekomme venstrevendte eksemplarer. Mellem øjnene og sidelinjen er der en benkam med 4-8 store, nøgne benknuder.

 

Farvemæssigt er rødspætten normalt ensfarvet brun, grønbrun eller gråbrun på øjesiden. Især de større fisk har ofte tydelige røde, orange eller brune pletter på øjesiden, som kan være omgivet af en lysere eller mørkere ring.

 

Rødspætten ligner meget skrubben og isingen i form og udseende. Den forveksles ofte med skrubben, da skrubben også kan have røde pletter. For at skelne mellem rødspætten og skrubben kan man kigge på skællene. Rødspætten har glatte skæl, mens skrubbens skæl langs siderne og langs kanten af ryg- og gatfinnen er omdannet til piggede og ru benknuder. Desuden har rødspætten en benkam med store, nøgne knuder langs bueforløbet mellem øjenområdet og sidelinjen. Skrubbens røde pletter er normalt mindre, svagere og ikke så klare i farven som rødspættens.

 

Levested

Rødspætten lever hovedsageligt nær havbunden og har en udbredelse fra kystområderne og typisk ud til ca. 100-200 meters dybde. De unge fisk foretrækker fint sand eller mudder som levested, mens de voksne fisk foretrækker grovere sediment med kornstørrelser op til 2 mm. Rødspætter er i stand til at grave sig ned i bunden, men denne evne udvikler sig gradvist med fiskens størrelse. Fisk under 3 cm har ikke evnen til nedgravning, men efter denne størrelse bliver de bedre til det. Nedgravning giver fiskene mulighed for at forblive på samme sted og fungerer også som en form for kamuflage.

 

Føde

Voksne rødspætter har en varieret kost, der primært består af orme, muslinger og krebsdyr. De kan også tage mindre fisk og pighude som søstjerner og slangestjerner. Føden kan også indeholde små stykker af tang. Tobiser er en vigtig fiskeart i deres kost, og de spiser også forskellige typer muslinger som hjertemuslinger, østersømuslinger, trugmuslinger og sandmuslinger.

 

Rødspætten er afhængig af synet til at opdage og fange bytte. Dens øjne kan bevæges uafhængigt af hinanden, og den kan hæve hovedet i en særlig stilling for at opnå bedre udsyn. Ud over synssansen kan rødspætten også lugte kemiske stoffer i vandet, hvilket hjælper den med at finde bytte. Dog er dens evne til at fange fritsvømmende bytte i vandsøjlen ikke særlig god.

 

Adfærd

Når rødspætter gyder sker det typisk på 20 – 60 meters dybde. Når der er mere end ca. 70 % hanner i et bestemt gydeområde sætter selve gydningen i gang. Gydningen foregår om natten, hvor hannerne svømmer under hunnerne tæt ved havbunden.