Interessante facts

  • Savtang er en af de mest normale tangarter langs de danske kyster.

 

  • Savtang findes typisk lige lidt længere ude i havet end blæretang, da den ikke kan lide at komme over vandet. Blæretang kan derimod godt tåle at komme over vandoverflade når der er lavvande.

 

  • Der findes både hanplanter og hunplanter af savtang. Det kalder man for at være tvebo.

Savtang bliver typisk 0,5 – 1 meter høj, og har blade med en karakteristisk savtakket kant. Den bliver nogle gange forvekslet med blæretang, dog har savtang ingen blære. Den vokser på dybder mellem 0,5 – 10 meters dybde.

 

Savtang er en brunalge. Brunalger får deres brune udseende af farvestofferne fucoxanthiner. Nogle brunalger er bare et par centimeter store hårtotter mens andre er grenende buske, mens de største er læderagtige meter høje. Savtang hører under de grenede busklignende tangplanter.