Interessante facts

  • Stor tangnål udviser kannibalisme og spiser både deres egne og andres unger.

 

  • Hannen har to hudfolder på bugen, som danner en rugepose. Det er hannen, der udruger ungerne.

 

  • Hunnen lægger typisk mellem 200 og 400 æg ad gangen, som hun afleverer til hannen.

 

  • Hannen modtager æg fra flere hunner og kan bære op til cirka 500 æg.

Kendetegn
Stor tangnål er en fisk med en slank og langstrakt krop, hvor halen fylder mere end halvdelen af kroppen. Det er den næststørste nålefisk i Danmark (efter snippen) og kan nå en længde på op til 50 cm. Kroppen er fri for skæl og har i stedet benplader, hvilket giver den et let kantet udseende. Munden er lille og uden tænder.

 

Farven varierer meget, men normalt er ryggen gulligbrun, lysegrå eller grønlig med mørke marmoreringer, mens bugen er gullig eller grønlig med et rødligt skær samt hvide pletter og områder.

 

Levested

Stor tangnål lever i området fra strandkanten og ned til ca. 100 meters dybde og er knyttet til havbunden. Den trives både på hårdt underlag samt sand- eller mudderbund. Den foretrækker områder med tilstedeværelse af tang eller ålegræs. Stor tangnål trives bedst i saltvand og er sjældent fundet i brakvand.

 

Føde

Stor tangnåls kost består primært af små hvirvelløse dyr, især meget små fritsvømmende krebsdyr. De spiser også pungrejer (mysis) og ynglen fra forskellige fisk, såsom kutlinger. Voksne fisk ernærer sig derudover ved at spise både deres egne og andre tangnåles unger.

 

Adfærd

Stor tangnål har en unik parringsadfærd. Processen begynder med en parringsdans, hvor hunnen og hannen bevæger sig parallelt med hinanden. Indimellem ryster hannen sin krop, og på et tidspunkt stiger begge fisk op i vandsøjlen, hvor parringen finder sted.

 

Hannen er udstyret med to hudfolder på undersiden af halen, som klæber sammen og danner en rugepose. Under parringen fører hunnen sine æggeledere ud af kroppen og ind i hannens rugepose.

 

Hannen sørger for at placere æggene korrekt i rugeposen i en ordnet rækkefølge efter længde og befrugter dem samtidig. I rugeposen dannes en slimhinde omkring hvert æg, der fungerer som en praktisk livmoder, der forsyner æggene med ilt og næring. Ikke alle æg overlever, da hannen absorberer nogle af æggene og bruger dem som en nærende madpakke.

 

Efter cirka 5 uger klækkes æggene, og ungerne er omkring 1 cm lange. Ungerne forbliver i rugeposen, indtil de når en størrelse på omkring 2,5-3,5 cm. Derefter ligner de miniatureudgaver af voksne tangnåle og lever på samme vis som voksne tangnåle.