Interessante facts

  • Tangsnarren er hurtig til at skifte farve.

 

  • Hunnen dør efter æglægning og hannen dør efter æggene er klækket og blevet til larver.

Kendetegn

Tangsnarren har en femkantet krop uden skæl, men med benplader. Den har en relativt lille mund, der peger skråt opad og har et tydeligt underbid. Rygfinnen har 14-17 korte, frie pigstråler foran den egentlige rygfinne.

 

Farven varierer afhængigt af omgivelserne og kan skifte hurtigt. Ryggen og de øvre sider er normalt olivengrønne, brune, brungule eller rødbrune. Underdelen og bugen er hvidlig, sølvfarvet eller grønlig, og kan også være messinggul.

 

Den gennemsnitlige længde er 10-15 cm, og hunnerne er generelt større end hannerne.

 

Levested
Tangsnarren findes i både salt- og brakvand og befinder sig normalt i vanddybder op til ca. 10 meter. Tangsnarrer foretrækker områder med tangplanter, ålegræs og sten, og de er almindelige i havne og ved vindmøllefundamenter.

 

De lever typisk alene eller i par, men kan også ses i mindre grupper. Tangsnarrer er aktive både dag og nat.

 

Føde
Tangsnarrer ernærer sig primært af små, hvirvelløse dyr som vandlopper, pungrejer, tanglopper og tanglus. Ynglen foretrækker vandlopper, mens de voksne også spiser børsteorme, snegle og fiskeyngel. Forholdet mellem tanglopper og pungrejer som føde ændrer sig med fiskens størrelse, og pungrejer bliver vigtigere jo større fisken er, sandsynligvis fordi de er nemmere at spise.

 

Livscyklus
Tangsnarrer bliver kønsmodne efter knap et års tid. Hannen bygger en rede oppe i vegetationen eller på strukturer som stolper og bolværker. Reden er lavet af bløde plantedele og trådalger, som hannen henter op til 10 meter væk. Hannen bruger et sekret kaldet tangspiggin til at “sy” reden sammen.

 

Parringslegen finder sted fra april til juli, og hunnen gyder æggene i reden, hvor de bliver befrugtet af hannen. Hannen vogter æggene og beskytter dem mod ægtyve. Æggene klækker efter 18-25 dage. Larverne er forsynet med en blommesæk, som forbruges som til næring den første tid.

 

Tangsnarrer er kortlivede, og hunnen dør kort efter æglægning, mens hannen dør efter klækningen. Nogle få hanner kan overleve i det tidlige efterår og opnå en alder på ca. 1½ år, og nogle hunner venter med at gyde til næste år og bliver omkring 2 år gamle.