Fjord&Bælt udvider

13. juni 2022 - 26. juni 2023
Stor bevilling sikrer kæmpe udvidelse af Fjord&Bælt

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har meddelt, at Fjord&Bælt har modtaget en bevilling på 43,5 mio. kr. til udvidelse af Fjord&Bælt centret i Kerteminde. Udover fonden bidrager Kerteminde Kommune til udvidelsen med 10 mio. kr. Vi skal derfor udvide og forny Fjord&Bælt for i alt 53,5 mio. kr.

Et nyt vartegn for Kerteminde er på vej!

De nye bygninger vil komme til at indeholde ny skolestue, udstillingsområder og et auditorium til undervisning og konferencer. Vi får en spændende velkomstbygning til billettering, et butiksområde og en ny café. Og et stort vandanlæg som en del af udendørsområdet.

Det bliver SÅ godt – for publikum, skolebørn, studerende, forskere og for hele Kerteminde!

Der skal igangsættes arkitektkonkurrence og planlægning af det store projekt.

En enormt stor tak til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for den store opbakning og til Kerteminde Kommune for støtten.

#apmøllerfonden #apmollerfoundation #fjordogbaelt