Dyrene på Fjord&Bælt

Her på siden kan du få meget mere viden om nogle

af de mest populære dyr du kan finde på Fjord&Bælt.

Du er også altid velkommen til at stille spørgsmål på

vores facebook side, hvor vores biologer sidder klar

til at give dig en naturlig forklaring.

Marsvin

På Fjord&Bælt bor idag 3 marsvin.

Freja kom til Fjord&Bælt i april 1997. Vi regner med, at hun blev født i 1996 eller måske i 1995, så hun var altså et eller to år, da hun kom til Fjord&Bælt.
Siden er hun blevet trænet til at være med i forskellige forskningsprojekter ligesom hun er trænet til, at kunne deltage i daglige sundhedstjek, som man kan opleve, når man er gæst på Fjord&Bælt. Freja er efter al sandsynlighed verdens ældste nulevende marsvin.

De to øvrige marsvin Saga og Eskild er begge kommet til i 2020. Det er begge unge marsvin, som gradvist trænes op til at deltage i forskningsprojekter. Du kan læse mere om bland andet Eskild og Saga på Fjord&Bælt's forskningssider

 

Sæler

Den spættede sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den lever især i Kattegat, Limfjorden og Vadehavet, og der er tillige en bestand i den sydøstlige del af landet.

Sælen forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede hvilepladser såsom sandbanker, rev, holme og øer.

Den spættede sæl synes ikke at tygge føden. Når den spiser, bliver byttet slugt helt, eller også bliver det revet i stykker og slugt. Hvor der er uforstyrrede sandbanker, øer og lignende, kan sælerne ses hvilende på land i flokke. Men det er ikke usædvanligt at se spættede sæler, der færdes alene.

Fjord&Bælt har tre spættede sæler i det inderste af de to havnebassiner. Sælerne ankom fra andre zoologiske haver og akvarier i løbet af 2001. Siden er der kommet fire unger til verden i Fjord&Bælts bassiner. Alle fire unger er i dag i andre zoologiske haver og akvarier i Europa.

Dyrepasserne arbejder med sælerne på samme måde som med marsvinene. Det er vores mål, at sælerne også indgår i forskningsarbejdet. De er allerede godt på vej og har lært en række vigtige øvelser af dyrepasserne på Fjord&Bælt.

Under menupunktet forskning kan du læse mere om de forskningsforsøg, der er foretaget med marsvin og sæler på Fjord&Bælt.

Naja

Naja blev født i Odense Zoo i 2000 og ankom til Fjord&Bælt i marts 2001. Man kan genkende hende på hendes lange hals og at hun har lidt færre pletter end Tulle.

Tulle

Tulle blev født i Nordsømuseet i Hirtshals i 1999 og ankom til Fjord&Bælt i april 2001. Tulle var en af hovedrolleindehaverne i tv-serien "Luffer & Gæller" og er altså allerede blevet tv-stjerne.

Svante

Svante blev født i Acquario di Genoa i Italien i 1999. Svante er vores eneste han og altså italiener af fødsel.

Både Svantes mor og far kom imidlertid til Genoa fra Fiskeri- & Søfartsmuseet i Esbjerg, så der er en vis portion vestjysk blod i Svantes årer. Han ankom til Fjord&Bælt i oktober 2001.

Krabben

Aaarrrrrggggghhhhhh! Der er blevet udstødt mange skrig over krabber ved strande og kyster. Disse skræmmende og fascinerende dyr er forbundet med et utal af myter - myter, hvor du her har mulighed for at komme lidt tættere på sandheden. På Fjord&Bælt er krabben et af vores yndlingsdyr, så du kan næsten ikke besøge centret uden at du har stødt på krabben.

Få meget mere viden om Krabben

Hajer

Hajen er et særdeles fascinerende dyr, som altid er meget populært, og udskældt, grundet dens mange mystiske og til tider drabelige historier. Men hvad kan hajen egentlig?

Interessen for at forske i hajer er steget i de senere år, efter at det er blevet opdaget, at de har en ekstra sans, som vi mennesker ikke besidder, nemlig evnen til at opfatte meget svage elektriske strømme og spændinger.

Få meget mere viden om Hajer

Læs om et Forsøg med hajer og rokker