Forskning i marsvin

1-30. november 2021
Få et indblik i den aktuelle forskning, som foregår på Fjord&Bælt. På Fjord&Bælt forsker vi i havpattedyrenes fysiologi og levevis. Kom og hør trænerne fortælle om dagens forskning på Fjord&Bælt..