Spændende, Forsynet, Dynamisk

VPAC - VidensPædagogisk AktivitetsCenter

Fjord&Bælt er et af undervisningsministeriets 16 anerkendte VidensPædagogiske AktivitetsCentre (VPAC) der tilbyder lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

VPAC- VidensPædagogisk AktivitetsCenter

Hvad er et VidensPædagogisk AktivitetsCenter?

Et VPAC er et statsstøttet videns- og oplevelsescenter, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

VidensPædagogiske AktivitetsCentre er med deres formidlingsaktiviteter med til at bygge bro mellem forskning og undervisningssektoren og borgere i bred forstand.

Læring gennem aktiv deltagelse

VPAC'erne rummer både udstillinger og en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard og interesse. Aktiviteter, der bygger på børns og voksnes aktive deltagelse - og på nye formidlingsteknikker. Det gør formidlingen dynamisk, fremsynet og spændende.

Nye Læringsformer - i tæt samspil med undervisningsektoren

En væsentlig del af aktiviteterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø - i tæt samspil med undervisningssektoren.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside

Kontakt Stephanie Hornbæk som vil hjælpe dig med at arrangere dit besøg.

Ring på: 24 88 62 06

Stephanie: booking@naturama.dk