Dyrene fra Fjord&Bælt – Mellemtrin

Har en søstjerne øjne og ører? Hvorfor har krabben øjne på stilke? Hvorfor er en fladfisk slimet? Lær om dyrelivet i havet og stift bekendtskab med nogle af dets beboere
Book nu
RUNDVISNING
Varighed: 45 min
Pris: hverdag 460 kr. + 45 kr. pr. elev/lærer
Mandage er museet kun åbent for undervisning - udstillingerne er lukket.

Hvis dine elever skal introduceres til dyrelivet i havet, så er Dyrene fra Fjord&Bælt det perfekte forløb at vælge.
Via rundvisning interagerer eleverne med levende dyr, rørebassiner, filmklip, skeletdele og andre rekvisitter stifter eleverne bekendtskab med nogle af havets beboere og lærer om deres levevis.
Eleverne får lov til at røre ved dyrene og lærer at håndtere dem sammen med en formidler, der glædeligt vil besvare de spørgsmål, der dukker op undervejs.

Formålet med forløbet er, at give børnene en god oplevelse med de levende dyr, hvilket kan være med til at danne grundlag for en dybere naturforståelse.