Strandtur – Mellemtrin

Sammen er vi tingfindere på en strand tæt på jer og finder ud af, hvad vi har fundet. Dette forløb kan foregå på en hvilken som helst strand.
Book nu
På tur
Varighed: 2 timer
Pris: 1250 kr. + kørsel
Ved besøg på centret + 40 kr. pr. elev/lærer

Vi betragter dyrene under vandet med vandkikkerter og fanger nogle af dem med fiskenet og rejehove.

Under strandturen får eleverne et godt indblik i lokalitetens dyreliv og dyrenes levevis og miljø, ligesom de også stifter bekendtskab med dyr og planters forskellige tilpasninger til de forhold, der hersker på deres levested.

Eleverne opnår kendskab til de forskellige dyr og planter i en fjord samt deres placering og rolle i det lokale økosystem. Derudover får eleverne indblik i, hvad forurening gør ved en fjord; de oplever den synlige i form af flasker, plastaffald m.m., og de kan præsenteres for effekterne af den usynlige som for eksempel udledning af kvælstof.
Afslutningen på strandturen kan være, at eleverne selv præsenterer udvalgte planter, dyr eller dyregrupper; dette lader vi være op til læreren at bestemme.

Forløbet tilpasses elevernes klassetrin!

(Kan kun bookes 1. april-30. september).